Hög medelålder på nämndemän

Medelåldern på de nämndemän som finns representerade i landets domstolar är hög. En nämndeman är i genomsnitt mellan 55 och 60 år. Få är under 40. Nu har lagen ändrats för att locka fler unga och människor med invandrarbakgrund till uppdraget.

Problemen med att rekrytera nämndemän som representerar hela samhället har varit ett faktum under en längre tid och lagen var därför tvungen att förändras.

– Vi hoppas att vi ska kunna åstadkomma förändringar så att vi underlättar för yngre människor att vara nämndemän, säger socialdemokraten Britta Lejon som är vice ordförande i justitieutskottet.

Homogen grupp
Det är en homogen skara som representerar den svenska befolkningen i landets domstolar. För det är det de är till för, nämndemännen. De flesta är över 55 år, några är över 80, få är i 40-årsåldern och nästan ingen är runt 20.

De flesta är män och få har invandrarbakgrund.

Omkring 9 000 nämndemän finns i landets domstolar i dag. Bara i år har 950 nämndemän tillkommit efter att de nya migrationsdomstolarna tillsattes.

Föryngra kåren är målet
Att föryngra kåren är ett mål med den nya lagen. Men också att öka andelen nämndemän med invandrarbakgrund. Det har nu satts på pränt i lagboken, säger Britta Lejon.

– Det handlar dels om att vi ställer krav på att man tar hänsyn till att det ska finnas människor med invandrarbakgrund bland nämndemännen, säger Britta Lejon.

Varför har det inte reglerats tidigare?

– Regelverken har inte hängt med alla gånger.

Ersättningen för uppdraget har inte ändrats på 17 år. Sedan 1989 har en nämndeman fått 300 kronor per dag i ersättning, minus skatt.

Nu blir ersättningen 500 kronor, samtidigt som de får laglig rätt att ta ledigt från jobbet för sitt uppdrag. Berndt-Ola Lundström är ordförande i Nämndemännens riksförbund och tror att detta kommer locka yngre till uppdraget.

– I och med att man får ledigt tror jag att en hel del yngre kan tänka sig att nomineras, säger han.

Vill öka rotatioen
Ytterligare en förändring i lagen är att den som inte varit nämndemän ska gå före befintliga i tillsättningen.

Syftet är att öka rotationen och få in unga människor på posterna.

– Nu står det i lagen att man ska göra så här när man nominerar. Det tror jag bidrar till en föryngring av kåren , säger Berndt-Ola Lundström.

Lina Henningsson
lina.henningsson@sr.se