Rättegång mot bulgariska sjuksköterskor

I Libyen återupptogs på tisdagen rättegången mot de fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare som tidigare dömts till döden för att ha smittat hundratals libyska barn med hiv-virus.

Dödsdomarna mot de sex personerna upphävdes av Libyens högsta domstol i december efter kraftiga protester från deras hemländer.

Sjuksköterskorna och läkaren har hela tiden hävdat att de erkänt under tortyr, och aidsexperter menar att HIV-smittan spreds bland barnen på ett sjukhus innan bulgariskorna och palestiniern började arbeta där.