Stress kan ge ökad cancerrisk

Amerikanska forskare har hittat det första biologiska beviset på att stress kan påskynda tillväxten av cancertumörer. I djurförsök har forskarna dessutom visat att det går att hämma tillväxten av tumörer med hjälp av blodtryckssänkande läkemedel, så kallade betablockerare.

Ulrik Ringborg, professor i onkologi vid Karolinska Institutet, tror att de nya fynden kan få stor betydelse för behandlingen av patienter med cancer.

– Om man i djurexperiment ser att man kan stänga ned mekanismer av betydelse för tumörens tillväxt så blir det intressant att hitta ingångar att studera detta på patienter också, säger Ulrik Ringborg.

Försök på möss
Det är ett amerikanskt forskarlag vid University of Texas som har undersökt kopplingen mellan stress och cancer. Forskarna framkallade äggstockscancer hos möss som sedan utsattes för olika mycket stress genom att trängas i ihop på en liten yta under olika lång tid.

Resultatet, som publiceras i veckans nummer av tidskriften Nature Medicine, visar att cancercellerna skapade särskilda mottagare för stresshormonet som på så sätt kunde stimulera tumören till att bilda nya och mer aggressiva cancerceller.

Forskarna har också lyckats visa att stressen och tumörtillväxten hos mössen gick att dämpa med betablockerare, alltså blodtryckssänkande medel som normalt används för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar.

Betablockerare bromsar tillväxten
Flera studier har pekat på ett samband mellan sociala förhållanden, stress och cancer. Men att det skulle kunna vara möjligt att bromsa tumörtillväxten med betablockerare är en nyhet som kan få stor betydelse för behandlingen av patienter med cancer.

Därför räknar Ulrik Ringborg, professor i onkologi vid Karolinska institutet, att man inom kort kommer igång med patientstudier i både Sverige och utomlands.

– Det har bedrivits väldigt mycket omfattande studier med betablockerare. Det kan också vara så att det finns en del material som man skulle kunna gå in och analysera igen och se om det haft någon påverkan, också när det gäller cancerpatienter, säger Ulrik Ringborg.

Sara Pramsten
sara.pramsten@sr.se