Mc-relaterad brottslighet breder ut sig

Tidigare var det mest ett storstadsproblem men nu etablerar sig mc-gängen allt oftare i mindre städer där det finns färre poliser. Och antalet individer som kan kopplas till gängen har också ökat kraftigt till drygt 500 stycken mot bara ett hundratal för några år sedan.

I mellersta och norra Sverige har Bandidos de senaste åren etablerat sig på ett flertal orter, bland annat Ludvika. För ungefär ett år sen etablerade sig Bandidos på orten.

– Vad som hände i dalarna var att polisen satte in mycket resurser mot Bandidos i Falun och lyckades få dem att flytta till Ludvika, och där man inte har några resurser alls hos polisen, så det var väldigt olyckligt, säger Börje Karlsson säkerhetschef Ludvika kommun.

Den vanliga ludvikabon märker inte mycket av Bandidos. Det säger både invånarna och företrädare för kommunen.

Ändrat strategi
Och de kriminella mc-gängen har ändrat strategi, säger Kriminalinspektör Torbjörn Johansson vid rikskriminalen. Idag rekryterar man redan kriminella till olika supporteravdelningar som får ta hand om den kriminella verksamheten. Syftet är att sprida organisationerna över en så stor del av landet som möjligt.

– De här har en tendens att hota på förtäckt vis, göra klart för omgivningen att de är en faktor att räkna med och på så sätt försöka eliminera eller passivisera sin omgivning även då polisen i vissa fall, säger Torbjörn Johansson.

Anatalet poliser halverats
Och i Ludvika har antalet poliser på bara några år halverats. Det gör det svårt att utreda brotten säger Börje Karlsson. Och han efterlyser en nationell strategi för att komma tillrätta med den grova organiserade brottsligheten.

– Det är inte bara polisen, utan man också har åklagarsidan, domstolar. Det är hanteringen av ärenden som tar alldeles för lång tid, och kan man titta för Ludvikas del, som en medelstor stad, där man har så lite polisiära resurser och samtidigt finns det ingen åklagare utan de finns uppe i Falun.

– Det betyder att man tar de resurser som finns i Ludvika, polisiära, så ska man förhöra. Då får man också åka långa sträckor. Sen är det också kanske svårt att få dem dömda, det tar lång tid. Det här är en process som måste förkortas väldigt mycket, för att man ska komma i fatt och kunna förebygga i stället, säger Börje Karlsson.

Sara Hägg
sara.hagg@sr.se