Inpassering på Rosenbad sparas i åratal

Regeringskansliet kan ha brutit mot lagen genom att spara uppgifter om hur de anställda använder sina passerkort på arbetsplatsen, skriver Dagens Nyheter.

Enligt personuppgiftslagen får arbetsgivare bara spara personuppgifter så länge som ändamålet kräver det, och de anställda måste vara informerade.

När informationen inte längre behövs ska den raderas, men regeringskansliet har förmodligen sparat information sedan början av 2000-talet.

Enligt tidningen kan dock inte uppgifterna raderas ännu eftersom de behövs i Justitieombudsmannens, JO:s, utredning av var statssekreterare Lars Danielsson fanns efter tsunamikatastrofen.