Torkan skapar smygvattning i Skåne

Den långvariga torkan har lett till mycket låga vattennivåer i åar och vattendrag i södra Sverige och i flera län gäller nu att man måste ha särskilt tillstånd från miljödomstolen för bevattning. Många vattnar utan tillstånd och i Skåne har länsstyrelsen därför skärpt tillsynen av vattenuttagen.

Att vattna utan tillstånd kan få rättsliga konsekvenser

– Bara vi misstänker att det sker ett brott mot miljöbalken måste vi lämna det vidare till åklagare för prövning om det är åtalbart, säger Elisabeth Hellmo, chef för miljöavdelningen vid länsstyrelsen i Skåne.

Risk att fisk skadas
I Skåne, Halland och Västra Götaland bedömer länsstyrelserna att vattentillgången är så låg att det är risk för skador på fisk och annat djurliv. Därmed måste den som vill vattna ha tillstånd från miljödomstolen. Men det vattnas också utan tillstånd.

– Vi ser alltså att man har aggregat liggande nere i vattendragen, trots att det är väldigt låga vattennivåer.

I Skåne har länsstyrelsen skärpt tillsynen av vattenuttag.

– Vi är ute och tar kontakt med berörda och informerar om situationen och vad som gäller. Vi tar emot enormt mycket samtal också från allmänheten och uppgifter om att vattnet tar slut på vissa platser, säger Katinka Hessel Tjell är vattenhandläggare.

Har gett resultat
Och den skärpta tillsynen har gett resultat.

– På dagtid har merparten tagit till sig den information som gått ut. De vattnar inte på dagtid, och det är positivt. Sedan sker det en hel del bevattning nattetid.

Då man hoppas att ingen ser?

– Just det, säger Katinka Hessel Tjell.

Bland lantbrukare är oron är oron stor för vad vattenbristen gör med gröda och foder och på onsdagseftermiddagen höll Lantbrukarnas Riksförbund LRF informationsmöte om vattenbristen i Skåne.

Lantbrukaren Göran Trobro från Tollarp varnar för hysteri.

– Bägge parter måste ha is i magen, så att vi inte går ut och stoppar allting. Det är så stora värden på lantbruket vi har idag, så det blir förödande för oss.

– Det rättar till sig nästa år, det ska man inte glömma. Reproduktionen av fisk brukar nästan bli högre om du har lite vatten i ån, säger lantbrukaren Göran Trobro.

Lotta Malmstedt
lotta.malmstedt@sr.se