Handbok ska fälla fler tjuvjägare

Få grova jaktbrott upptäcks och det finns stora regionala skillnader i hur polisen hanterar brotten. Till hösten kommer varje polismyndighet att få tillgång till en handbok för att bli bättre på att upptäcka och utreda jaktbrott.

– Rovdjuren tar sig längre och längre söderut. Då är det viktigt att vi tar fram en handbok som gäller hela Sverige om hur vi ska hantera det här, säger Lars-Erik Nordin vid Gävlepolisen som arbetar med att färdigställa handboken.

Enligt Brottsförebyggande rådet har ungefär 25 fall av grova jaktbrott lett till fällande dom de senaste 20 åren. Men det tros finnas ett stort mörkertal eftersom det är svårt att upptäcka och utreda brotten säger Lars-Erik Nordin. Inte minst för att frågan om rovdjurens vara eller icke vara är så infekterad:

Ingen brottsplats
– Det kan vara mycket svårt för en lokal polis att utreda. I regel försvinner djur, vi hittar ingen brottsplats. När en varg eller björn försvinner spårlöst är det svårt att göra en utredning. Men hittar vi en brottsplats är det stora möjligheter att nå resultat, säger Lars-Erik Nordin.

Enligt Lars-Erik Nordin finns det tillfällen då, som han uttrycker det, någon inte vill att brottet ska utredas. Det har också hänt att oerfarna polisaspiranter skickas till brottsplatser.

Hjälp till lokala polisen
Med en undermålig utredning är det självklart svårt att få det misstänkta brottet att leda till åtal och rättegång. Därför vill han också se att Rikskriminalen i framtiden kan hjälpa den lokala polisen i större utsträckning än idag.

Tillsammans med handboken ska det också tas fram nya blanketter så att polisen kan hantera dödade rovdjur på rätt sätt. Om en obduktion genomförs på statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala underlättar det också polisens utredningsarbete.

Saknas nationell blankett
– Det där fungerar inte riktigt bra på många håll, man vet inte hur man hanterar detta. Det finns idag inte en nationell blankett i datamiljö, säger Lars-Erik Nordin som arbetar med handboken.

Ett av dom jaktbrott som är svårast att utreda är huruvida ett rovdjur, som en varg, skjutits i nödvärn eller inte. Mycket eftersom det är så kontroversiellt.

”Då skjuter jag vargen”
Rätten att skjuta vargar som anfaller hundar har debatterats länge. Idag är det inte tillåtet.

– Jag skulle själv bli lagbrytare om jag hade att välja mellan min jämthund och en varg. Då sköt jag ju vargen om det gällde. Och då får jag ta konsekvenserna, det är bara så, säger Nisse Björklund, jägare och ordförande i ”Folkaktion mot dagens rovdjurspolitik” i Dalarna.

Sara Hägg
sara.hagg@sr.se