Läkare dödförklarade levande foster

Vid minst tre tillfällen det senaste året har läkare dödförklarat levande foster. Misstagen upptäcktes när fostren skulle tas bort. Samtliga fall är anmälda till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Anna Marsk, som är läkare och gynekolog på mottagningen Ultragyn i Stockholm, säger till Dagens Nyheter att det kan vara svårt att se små fosters hjärtrörelser på ultraljud.

Torsten Mossberg, medicinalråd vid Socialstyrelsens tillsynsavdelning, tror att felaktig diagnos vid ultraljud kan bero på ny utrustning eller orutinerad personal.

Socialstyrelsen rekommenderar att läkare som är osäkra alltid ska be en kollega att göra ytterligare en bedömning.