Förskolan befäster traditionella könsroller

Dockvrå åt flickor och snickarverkstad åt pojkar – redan i förskolan sitter de gamla könsrollerna fast. För att bryta detta krävs genusutbildning av förskolans personal. Det hävdas i en utredning av jämställdhet i förskolan som blir klar under torsdagen.

Att flickor ska vara snälla och pojkar ska vara tuffa får man lära sig redan i förskolan. Pojkar och flickor bemöts olika, de bedöms och behandlas olika.

Förskolan stärker ofta gamla könsroller, det visar forskning på området.

Arbete med genusfrågor
Men det finns förskolor som jobbar medvetet med genusfrågor. På Mjölnarens förskola i Jakobsberg utanför Stockholm finns ingen dockvrå utan ett stort lekrum med leksaker och verktyg för alla barn.

Ingrid Stenman är barnskötare och utbildad genuspedagog.

– Vi ger flickor och pojkar tillgång till områden som de traditionellt kanske inte leker med. För flickor kan det handla om att de ges möjlighet till mer av bygg, teknik och konstruktionskunnande. För pojkar uppmuntrar vi till omsorgslekar, att våga visa känslor, vi uppmuntrar språket och samarbete och saker som att kunna vänta på sin tur, säger Ingrid Stenman.

År 2003 startade kurserna i genuspedagogik på universiteten i Göteborg och i Umeå. De startades för en klumpsumma pengar från myndigheten för skolutveckling, på uppdrag av regeringen.

Men i höst ges inte kursen.

– Näe, den ges inte längre. Sista terminen var höst 2005, säger Jan Lif, som är kursansvarig på Göteborgs Universitet.

Varför ges den inte längre?

– Ja, pengarna är slut.

Förskoleminister Lena Hallengren säger att hon nu ska se igenom de förslag som delegationen för jämställdhet i förskolan har kommit med.

Regeringen har tidigare haft som målsättning att det ska finnas åtminstone en genuspedagog i varje kommun. Men det har varit svårt att uppnå.

Jan Lif på Göteborgs Universitet berättar att det har gått trögt att få förskolepersonalen att komma till skolbänkarna.

– De första terminerna var faktiskt söktrycket inte så stort för att kommunerna var helt enkelt inte intresserade. Med pedagogerna var väldigt intresserade, så de som gick kursen fick ju mer eller mindre be om att få gå den, av sin arbetsgivare.

Elsa Helin
elsa.helin@sr.se

I samarbete med

Sofia Hallonsten, P1-morgon
sofia.hallonsten@sr.se