Miljardkassa hos statliga Vasallen

De fem statliga fastighetsbolagen får allvarlig kritik av Riksrevisionen för sitt sätt att sköta sin finansförvaltning. Bortåt 100 miljoner kronor årligen kan sparas här. Mest uppseendeväckande är att fastighetsbolaget Vasallen har en hel miljard som bör lämnas tillbaka till regeringen, enligt riksrevisor Kjell Larsson.

– Vi har sett att Vasallen har pengar som är likvida på ungefär en miljard, och det har man haft i flera år nu, säger riksrevisor Kjell Larsson. 

Att statliga fastighetsbolaget Vasallen har en miljard för mycket i sin kassa, var något som Riksrevisionen upptäckte när man granskade hur de statliga fastighetsbolagen sköter sin finansförvaltning, alltså hur bolagen lånar upp och lånar ut sina pengar. 

Vasallen har hand om det som tidigare var Försvarsfastigheter och pengarna fick bolaget redan 1997 då det bildades för att förädla gamla försvarsfastigheter.  

Bör återlämnas
Nu anser Riksrevisionen att Vasallen inte behöver de här pengarna längre och att de borde  återlämnas till näringsdepartementet. 

Även de andra statliga fastighetsbolagen får kritik av Riksrevisionen: Akademiska hus, Jernhusen, Specialfastigheter Sverige och Vasakronan.  

Kritiken går ut på att de har en oprecis och inaktuell finanapoliecy. Här kan staten spara bortåt 100 miljoner kronor årligen på en skärpning. 

Mer kan sparas
Men regeringen får också kritik av Riksrevisionen. Den bör vara mer aktiv som ägarförvaltare och då kan man spara ännu mer än de 100 miljonerna. 

– Man har inte agerat när man ser att den finanspolicy man har officiellt inte används. Och man har inte agerat när det gäller överkapitalisering, säger riksrevisor Kjell Larsson.

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se