Samiskt kulturreservat invigt i Storuman

På torsdagen invigdes Sveriges första samiska kulturreservat. Det är det för samerna heliga berget Atoklimpen som ska skyddas för framtiden. På berget finns spår av renskötsel från förhistorisk tid, och i kåtan förbereds kaffekokningen.

Det är många pannor kaffe som ska kokas i kåtan vid foten av Atoklimpen. Fjället som skiljer sig från sin omgivning, som har en så säregen topp av vulkaniska bergarter. En topp som till och med stått emot inlandsisen.

Respekteras och skyddas
Så det är lätt att förstå att fjället som vägrade bli nedslipat och anpassat till de andra fjällen, det måste vara ett hem för gudar, och en bra begravningsplats.

Siri Stångberg är uppvuxen i området, och hon är glad att Atoklimpen nu blivit kulturreservat.

– Ingen kan vara gladare än vi över det, eftersom det betyder att det ska respekteras och skyddas på ett annat sätt, säger hon.

Jeanette Joelsson från länsstyrelsen i Västerbotten har arbetat tillsammans med sameföreningarna för att kunna bevara området för framtiden.

– Det här området har ju sådan otroligt stor potential, det är otroligt häftigt tycker jag. Det är en sådan koncentration av de förhistoriska lämningarna, gamla visteplatser med kåtatomter och källargropar och bengömmor, säger Jeanette Joelsson.

”Här offrade man och hade rådslag”
Ingen kan egentligen undgå att bli berörd av det storslagna fjället, med den ljusa karga toppen.

– Man minns ju, och har hört berättas, att här offrade man, och här hade man rådslag. Genom sitt utseende så inbjuder det till att vara någonting mer än en vanlig sten, säger Sigrid Stångberg i Vatt-tjejen sameförening.

Ingrid Engstedt Edfast, Ekot Umeå
ingrid.engstedt-edfast@sr.se