Stora Enso kan tvingas sälja sina sågverk

Stora Enso kan tvingas sälja av samtliga sina 27 sågverk med 5 000 anställda. Lönsamheten är otillfredsställande trots att man är störst i Europa på trävaor, säger Stora Ensos finanschef Hannu Ryöppönen till Dagens Industri.

Sågverken är den minsta av Stora Ensos fyra affärsområden och motsvarar ungefär tio procent av försäljningen.  

Tre av sågverken ligger i Sverige.