Oenighet om asyllagens följder

Många asylsökande gömmer sig nu för andra gången, sedan de fått avslag även genom den tillfälliga asyllagen. Tragiskt tycker kritikerna, medan migrationsminister Barbro Holmberg ändå känner sig nöjd med lagen.

– Tanken var ju inte att lösa hela problematiken med den här tillfällig lagen, men vi har fått en helt annan situation i dag än vad vi hade tidigare, säger Barbro Holmberg.

Men kan du säga att du är nöjd när folk återigen går under jorden?

– Nej, jag är inte helt nöjd. Det är klart att det är en väldigt svår situation, men tanken är att de som får ett avslagsbeslut ska få ett sådant stöd att de faktiskt återvänder. 

Migrationsverket hade 31 000 ärenden, personer som redan fått avslag men inte lämnat Sverige. Många hade under flera år levt gömda.

Genom den tillfälliga asyllagen fick 12 000 personer en andra chans, de har fått stanna.

Tusen personer har lämnat Sverige
Av de 8 100 som hittills fått avslag är det bara tusen personer som lämnat landet. De andra väntar på att få åka härifrån men många har också avvikit, alltså gömt sig igen.

En av dem är Asad, som är 22 år, från Azerbajdzjan.

– Man skulle fått en chans, men den chansen har jag i princip aldrig fått. Man har inget hopp om framtiden, det är svårt att beskriva med vanliga ord om hur man mår, säger han

De som nu får avslag är ofta de som varit i Sverige flera år, men inte hunnit skaffa sig familj. Tobias Billström, riksdagsledamot och ansvarig för integrationsfrågor inom moderaterna är kritisk till lagen.

– Lagen är feltänkt från början. Hur kan man vara nöjd när löftet var att alla skulle få stanna, säger ha.

Moderaterna ser hellre än annan variant
Enligt Tobias Billström så lovade lagen mer än den kunde hålla, han och moderaterna ser hellre en variant där de asylsökande som gömt sig ska få stanna om de visar att de har ett jobb.

Att folk nu återigen går under jorden är ett bevis på misslyckandet, menar Tobias Billström.

– Jag tycker att det är oerhört tragiskt, det är ett bevis på de konstiga idéer som låg bakom den här tillfälliga asyllagstiftningen, säger han.

Kritiken kommer också från Miljöpartiet, som ville ha en amnesti för dem som varit gömda länge. Gustav Fridolin, riksdagsledamot för miljöpartiet, vill att alla som bott i landet i mer än ett år ska få stanna.

– De var ett genombrott och det har löst det för många människor, men det var långt ifrån tillräckligt och det sa vi redan då. Den här kampen är långt ifrån vunnen, säger han.

Asad heter egentligen något annat.

Maud Johansson
maud.johansson@sr.se