Rutiner på kärnkraftsverk ses över

Efter felet i en reaktor vid Forsmarks kärnkraftsverk undersöks nu system och rutiner vid samtliga kärnkraftverk i landet. Incidenten vid Forsmark är den allvarligaste i sitt slag på ett kärnkraftverk i Sverige.

Incidenten var mycket allvarlig, eftersom både kontroll- och reservsystemet slogs ut.

– Vi ser allvarligt på den här händelsen, säger Lars Raskinspektör på Statens Kärnkraftsinspektion, SKI.

– Och det gör vi på grund av att stationen inte har uppfört sig på det sättet som är förväntat. Analyserna har inte stämt med verkligheten.

Tisdag eftermiddag på Forsmarks kärnkraftverk. Reaktor 1 snabbstoppades, reservkraften föll bort, i tjugo minuter var reaktorn utan ström och viktig information försvann ur datorerna.

– Just den här händelsen har inte hänt tidigare.

Hur ofta kontrolleras reservsystemen?

– De provkörs enligt ett förutbestämt schema.

Borde man göra det oftare?

– Jag tror inte man hade vunnit något på att prova dem oftare.

Aldrig tidigare hänt
Att säkerhetssystemet slås ut på det här sättet har aldrig inträffat tidigare.

Nationellt klassas händelsen som en olycka i kategori ett. Internationellt blir klassificeringen förmodligen en tvåa på den så kallade Ines-skalan.

Sedan 1990 när Ines-systemet infördes har ett tiotal händelser som klassas som en tvåa inträffat. En har varit allvarligare, och därmed klassats som en trea.

Det var vid forskningsreaktorn i Studsvik utanför Nyköping, för fem år sedan. Då avgav en transport med strålkällor radioaktivstrålning.

Systemen undersöks
Efter veckans händelse så undersöks nu systemen på kärnkraftverken i Oskarshamn och Ringhalls, systemen prövas och rapporter ska skickas till SKI.

Det är fortfarande oklart när reaktor 1 på Forsmark kan tas i bruk igen. Enligt SKI kan det dröja.

Enligt Ingvar Berglund, som är chef för säkerhet och miljö vid Forsmark, är bortfallet av el lika stort som all den el som förbrukas i Stockholm.

Bortfallet kompenseras nu med andra energikällor som kol och importerad el. 

Vattenfalls privatmarkandschef Per Thorin säger till Ekot att elpriserna inte kommer att påverkas. Mycket tack vare sommar och värme, om det hade varit vinter hade elen sannolikt blivit dyrare.

Lina Henningsson
lina.henningsson@sr.se