Kriminalvården backar från beslut

Kriminalvården backar från sitt beslut att säkerhetsklassa all personal efter kritik från Justitieombudsmannen som ansåg att beslutet var alltför långtgående.

Beslutet om säkerhetsklassning kom efter fjolårets många rymningar från fängelserna i landet. Det skulle omfatta både vårdpersonal och yrkesgrupper som sjuksköterskor, kockar och lärare. 

De skulle då kontrolleras i polisens belastnings- och misstankeregister samt i Säpos register.