Impotens kan tyda på hjärt- kärlsjukdom

Impotens kan vara tecken på begynnande hjärt- kärlsjukdom. Och sambandet är så starkt att alla medelålders män med erektionsproblem bör gå och undersöka sina blodkärl.
(SR Vetenskapsradion)