Bodström: Svensk polis måste ha samma möjligheter

Thomas Bodström får på fredagen hård kritik av advokatsamfundets Anne Ramberg för hur lagarna skärpts de senaste åren. Ekots genomgång visar att omkring 100 lagar skärpts under Bodströms regeringstid, medan bara 30 inneburit utvidgningar för individen och den personliga integriteten.

– Överhuvudtaget så får ju de här hårdare tagen på sikt konsekvenser för samhället. Det är stora värden som äventyras i ett öppet samhälle, om man av olika skäl ständigt flyttar fram sin toleransgräns.

– Då återkommer jag till det som vi varit särskilt kritiska till vad gäller tvångsmedlen, det kan ju på sikt leda till att förtroendet för myndigheter som polis, domstol och åklagare riskerar att gå förlorat.

Ekots granskning har visat att Bodström under sina sex år som justitieminister skärpt många flera lagar än vad han mildrat.

Minskad integritet
Granskningen visar en tydlig inriktning på att öka polisens möjligheter att använda tvångsmedel, vilket minskar individernas integritet.

En annan inriktning är att upprätta brottsoffren och ett tjugotal av Bodströms lagar har haft just detta syfte.

Ytterligare en trend är skärpningar av straffen för flera brott, och så de hårdare tagen mot terrorbrott.

Ingen ökad brottslighet
Allt detta trots att brottsligheten i Sverige de senaste 15 åren inte ökat.

Thomas Bodström hävdar att brottsligheten gått ner i Sverige de senaste två åren, och säger att kriminalpolitiken har flera aspekter än bara hårdare tag.

– Det är helt riktigt att i en kriminalpolitik, så är det lika viktigt med de 15 000 vuxna som kommit ut i våra skolor, de satsningar som görs på barn som hamnat snett, och missbrukarvård och psykvård, det är också en viktig del inom kriminalpolitiken.

– Men det får inte innebära att vi avstår, att Sverige ska vara det enda nordiska land som inte har de hjälpmedel de behöver för att kunna bekämpa till exempel nynazister eller mc-brottslighet. Vi måste låta svensk polis ha samma möjligheter.

– Annars är det väldigt osolidariskt mot andra länder, för då händer just det, att de kommer till Sverige och begår brotten, säger Thomas Bodström.

”Osäker grund”
Men advokatsamfundets Anne Ramberg anser att Bodströms politik vilar på osäker grund.

– Det finns ju forskning på det här området som starkt ifrågasätter de här påståendena. Jag vill hänvisa till buggningsutredningen där man till och med i utredningen ifrågasätter om buggning är ett effektivt medel, man är inte alls säker på det.
– Det man har gjort är att man lyssnar på säkerhetspolisens och polisens argument och önskemål, utan att göra en ordentlig analys, säger Anne Ramberg.

Edvard Unsgaard
edvard.unsgaard@sr.se