Bortförd flicka tillbaka i Sverige

Den nu 17-åriga flicka som 1991 rövades bort från Umeå av sin pappa och fördes till Libanon är nu tillbaka i Sverige.
(SR Västerbotten)