Kommuner går runt barnomsorgsregler

Fler än 20 kommuner har de senaste åren ansökt om att ge föräldrarna full valfrihet i barnomsorgen. Men regeringen säger nej till kommunala vårdbidrag och kommuner hittar därför andra formulering i sina ansökningar.

Mönsterås kommun till exempel, som helt nyligen skickat in sin ansökan, hänvisar till Europarådets konvention om kommunalt självstyrelse.

– Vi har funnit ett väldigt starkt stöd för kommunen att få större möjlighet att få påverka den här frågan i Europarådets konvention om kommunalt självstyrelse, säger Roland Åkesson, centerpartistiskt kommunalråd i Mönsterås.

Mönsterås kommun hänvisar till konventionens formulering att inom lagens gränser reglera och sköta väsentliga angelägenheter på eget ansvar i befolkningens intresse.

Fler än 20 kommuner har ansökt
Hittills har fler än 20 kommuner ansökt om att få bli försökskommun med full valfrihet för föräldrarna. Men samtliga har fått avslag.

Regeringen, som beslutar i frågan anser att lagen är tydlig, enskilda invånare får inte gynnas och att en lagändring inte är aktuell.

Men drygt 50 kommuner har genomfört egna, mindre omfattande möjligheter för föräldrarna att välja barnomsorg, till exempel att en förälder startar egen firma, där de får ersättning för eget barn om också andras barn vårdas i hemmet.

Modell behandlas i domstol
Den så kallade Nacka-modellen, som kan anses bryta mot lagen och just nu behandlas i domstol, innebär en möjlighet för en förälder att vara hemma med sina barn, med bidrag utan krav på att ta hand om fler barn.

I andra kommuner finns så kallade familjenätverk där flera familjer tar hand om varandras barn i ett av hemmen.

Trots de många avslagen fortsätter kommuner, främst borgerliga, att ansöka om att bli försökskommuner. Men Lena Hallengren förskole- och utbildningsminister säger att de inte planerar att se över lagen.

– Vi tänker inte ändra lagstiftningen så att vårdnadsbidrag blir möjligt, förskola är något som alla erbjuds och vi har en mycket generös föräldraförsäkring som vi vill utveckla och förbättra, säger Lena Hallengren.

Lotta Myhrén
lotta.myhren@sr.se