Rotterdam gynnas av höga oljepriser

I Europas största oljehamn, i Rotterdam i Holland, märks det att oljepriset legat på en hög nivå länge nu. Priset ligger på över 70 dollar fatet och oljebolagen har pengar till investeringar.

Jättehamnen är fyra mil lång och på sanddynerna vid inloppet sitter tyska och schweiziska turister på solstolar och tittar på de oljetankers som glider in.

Varje år passerar 35 000 fartyg Rotterdams hamn. Oljebolag, som Shell, Esso och Q8 har raffinaderier här.

Bolagen satsar
När oljepriset nu är högt kan bolagen satsa, säger Minco van Heezen som är hamnens presschef.  

– Raffinaderierna moderniseras nu eftersom det finns pengar och prognoserna för framtiden ser bra ut. När kapaciteten ökar kommer mer råolja hit och det betyder mer inkomster för hamnen, säger Minco van Heezen.

En av förklaringarna till att oljepriset legat högt länge är just att det inte finns tillräcklig kapacitet vid raffinaderierna. Bortfall av oljeproduktion i Nigeria driver också upp priset.

Oro för konflikten i Mellanöstern
Dessutom finns en oro på marknaden för att kriget mellan Israel och Libanon ska sprida sig till oljeproducerande länder.

Kriget påverkar också fartygstransporterna. Fartygen som går härifrån till regionen måste vara extra försiktiga, säger Minco van Heezen. Fraktpriserna har stigit eftersom rederierna måste ha högre försäkringar.

Beatrice Janzon, Rotterdam
beatrice.janzon@sr.se