Flygplatskontrolltjänster kan bli privata

I höst ska regeringen fatta beslut om markanden för flygkontrolltjänster ska privatiseras. Flera kommunala flygplatser tror att en konkurrens pressar ned priserna på flygkontrolltjänster, det vill säga det arbete som flygledarna utför.

– Man kan göra saker och ting effektivare och billigare, det kan man i all verksamhet och det kan man också i den här verksamheten, säger Nils-Gunnar Billinger, generaldirektör på Luftfartsstyrelsen och som har utrett frågan åt regeringen.

Flera kommuner runt om i landet hoppas på att monopolet ska lösas upp. Det finns i dag 25 icke statliga flygplatser med reguljär trafik i Sverige. De flesta är kommunala, några få är privata.

Kommunerna tror på minskade kostnader
Växjö, Kristianstad och Linköping är exempel på kommuner som tydligt visat sig intresserade. Att konkurrens leder till lägre priser är en entydig bild från samtliga kommuner där mindre flygplatser ligger.

– De är ju väldigt positiva till att försöka hitta kostnadsbesparingar för driften, många av de här flygplatserna dras ju med ganska stora underskott, säger Fredrik Jaresved som handlägger flygfrågor på Sveriges kommuner och landsting.

Det är flygledarnas arbete som kan komma att privatiseras. Alla landets flygledare är i dag anställda av Luftfartsverket.

Deras uppgift är att leda flygplanen vid start och landning, förhindra kollisioner i luftrummet och se till att flygtrafiken fungerar säkert.

Luftfartsstyrelsen förblir tillsynsmyndighet
Om markanden för flygkontrolltjänster släpps fri kommer Luftfartsstyrelsen fortfarande att vara tillsynsmyndighet. Gällande säkerhet och ansvar råder ingen skillnad mellan ett statligt och privat företag, enligt utredaren Nils-Gunnar Billinger.

– När det gäller flygbolag så godkänner vi privata bolag och ger dem tillstånd om de uppfyller säkerhetskraven. På samma sätt skulle man godkänna den här typen av företag om de uppfyller säkerhetskraven, säger han.

Men vad de privata företag som ger sig in på marknaden kan göra billigare vet inte Nils-Gunnar Billinger i dagsläget.

Men Fredrik Jaresved på Sveriges kommuner och landsting menar att Luftfartsverket tar betalt för onödigheter, som inte finns i privata företag.

– Pensionsavsättningarna sköts på ett helt annat sätt inom Luftfartsverket än vad det kan göras inom andra organisationer, och det är en fördyrande verksamhet för våra flygplatser, det blir dyrare än vad det skulle behöva bli, säger han.

Lina Henningsson
lina.henningsson@sr.se