Tandläkare JO-anmäler Kriminalvården

En privattandläkare i Malmö har JO-anmält Kriminalvården för att bryta mot tandvårdslagen. Sedan i mars i år har fångarnas möjligheter att få tandvård försämrats kraftigt, enligt tandläkaren.

Tandläkaren Christer Priwe ansvarar för tandhälsan inom Kriminalvården i Malmö menar att detta är oacceptabelt.

– Alla har rätt till en tandvård på lika villkor, men sedan ett halvår tillbaks kan jag inte meddela att så är fallet, säger Christer Priwe.

Vad får det för konsekvenser?

– Det får många konsekvenser, ett ökat lidande på sikt, patienter kommer att få gå tills de får ont eller så kommer patienterna att fejka symptom som påverkar min diagnostik och mitt terapival.

Tidigare var gränsen sex månader
De nya riktlinjerna innebär att intagna med kortare strafftid än två år inte har rätt till bastandvård under fängelsevistelsen. Tidigare var gränsen sex månader.

2004 kostade tandvården för landets fångar 16,3 miljoner kronor, en mycket liten del av den totala budgeten på omkring fem miljarder.

Besparing i längden
Christer Priwe menar att det här inte blir en besparing i längden.

– Man sparar inte pengar eftersom man skjuter problemet framför sig, de flesta av de här individerna får ändå åtgärda sina tänder på samhällets bekostnad.

– Genom att skjuta det här framför sig blir det dyrare behandling, och väldigt mycket av den tiden som Kriminalvården betalar mig för måste jag använda för att hantera konflikter som uppstår varje gång jag måste neka patienter att laga deras tänder, säger Christer Priwe.

Julia Öberg, Malmö
julia.oberg@sr.se