Svenska studenter problem i Danmark

Allt fler läkarstudenter söker utbildning utomlands, och i Danmark där det råder brist på läkare har de svenska studenterna blivit ett bekymmer. Nu vill den danska regeringen att EU ska lösa problemet.

– Om man tittar på den danska arbetsmarknaden så är det ett stort problem. 30 procent av de utbildade i Danmark är svenskar, säger Poul Jaszczak, ordförande i danska föreningen för specialistläkare.

Det är hård konkurrens om platserna på de svenska läkarutbildningarna, på flera universitet så tufft att lottdragning får avgöra eftersom många som söker har högsta betyg.

Många söker sig till Danmark
Därför väljer många att söka utbildning i Danmark, där det är betydligt lättare att komma in.

Men i Danmark råder läkarbrist och i den danska läkarkåren ser man med oro på att många utbildningsplatser går till svenskar, som sällan stannar kvar och jobba i Danmark efter utbildningen

Danmark har försökt få Sveriges regering att öka antalet utbildningsplatser, men vädjandena har inte gett resultat och nu går den danska regeringen till EU för att lösa problemet.

Tar upp frågan med EU
Danska myndigheter kommer i första hand ta upp frågan i EU-kommissionen. Liknande problem finns i Österrike, dit många tyska studenter söker sig.

Poul Jaszczak tycker att Sverige och Danmark borde kunna komma överens utan EU:s inblandning.

– Det skulle vara mer förnuftigt om den svenska regeringen och den danska regeringen träffas och kommer fram till en förnuftig utveckling i det två nordiska länderna, säger han.

Daniel Sundbaum
daniel.sundbaum@sr.se