Fler unga flickor blir alkoholförgiftade

Antalet fall av akut alkoholförgiftning ökar dramatiskt, detta enligt en ny forskarstudie, uppger Svenska dagbladet. Särskilt ökar fallen bland kvinnor och unga flickor.

Sedan 1987 har antalet alkoholförgiftade tonårsflickor som behöver sjukhusvård tredubblats.

Alkoholforskare Mats Ramstedt vid Stockholms universitet ser ett samband mellan det ökande drickandet och andra studier som visar att unga kvinnor inte mår bra psykiskt.

Dessutom tål kvinnor alkohol sämre än män. Tillgängligheten till alkohol har också ökat sedan Sveriges inträde i EU, och det faktum att Systembolaget sedan 2001 har lördagsöppet.