Byråkrati kostar företagen stora pengar

Företag i Sverige betalar nästan sex miljarder kronor på pappersarbete för att handskas med arbetsrätten. Siffrorna som hittills är opublicerade presenteras av verket för Näringslivsutveckling, Nutek.

Regeringen har anklagats för att vilja hemlighålla siffrorna till efter höstens val, men Ekot kan nu redovisa innehållet.

– Företagens reaktion är naturligtvis att de vill effektivisera det hela. Ett 40-tal regelförbättringsförslag har kommit in, däribland frekvens på inlämnande av uppgifter, säger Lena Asplund som är projektledare på NUTEK.

Det finns en del att bita tag i. För inte mindre än 94 miljoner blanketter kräver staten in från företagen - varje år. Antalet blanketter att fylla i ökar år för år.


Pappersarbetet kostar pengar för företagen. Statliga Nutek sätter nu en prislapp som visar hur mycket byråkratin kostar på varje lagområde.

Arbetsrätt mest omfattande
Arbetsrättslagstiftningen är det mest omfattande området, och där är alltså kostnaden för företagens pappersarbete nästan sex miljarder kronor.

De ekonomer och politiker som brukar hävda att det är för krångligt att ha anställda i Sverige på grund av regler och byråkrati, och att detta krångel är en orsak till den höga arbetslösheten, de får nu vatten på sin kvarn i och med Nuteks rapport.

Även Näringslivets regelnämnd, som varit med i Nutek:s referensgrupp, menar att den yttersta konsekvensen av för mycket regler är ökad arbetslöshet.

– Regler kostar pengar, det visar den här mätningen. Eftersom regler kostar måste företagen bli effektivare. Effektivitet går tyvärr på bekostnad av personal. Då blir det färre personal för att kunna konkurrera med utländska företag. Där finns en tydlig koppling med arbetslöshet och mycket regelkrångel, säger Jens Hedström som är vd på Näringslivets regelnämnd.

Mål för enklare regler
Exakt vad regelkrånglet innebär vet egentligen ingen i dag, eftersom Nutek är först med att sätta en prislapp på byråkratin. Nästa steg är att regeringen ska sätta upp ett mål för hur reglerna kan förenklas för företagen till år 2010.

Men förändringar i arbetsrättslagstiftningen är kontroversiellt, enligt Lena Asplund på Nutek.

– Arbetsrätt är naturligtvis alltid en kontroversiell fråga. Men rapporten visar på en kostnad och syftet med mätningen är att regelförbättra och ta tag i de problem som finns. De höga kostnaderna har regeringen en ambition att sänka, säger Lena Asplund.

Micael Kallin
micael.kallin@sr.se