Naturen lockar investerare till Värmland

Värmland är det län i landet där arbetslösheten minskar mest i landet. Nya jobb har skapats både i de traditionella industrierna och genom att antalet utländska investeringar ökat kraftigt.

Värmland har nu gått om öresundsregionen när det gäller antalet utländska investeringar. Framför allt är det holländare som flyttar till Värmland och som vänt trenden från utflyttningsbygd till investeringsbygd.

– Det är lite av en brytpunkt för Värmland, vi är vana av att ligga lite i stryklast med den högsta arbetslösheten och med utflyttning. Men nu har det vänt, det är attraktivt att finnas som företag och att verka i Värmland, säger Eva Westlund, länsarbetsdirektör i Värmland.

Utländska investeringar
Procentuellt sett minskar alltså arbetslösheten mest i landet i just Värmland. Mycket beror det på att de utländska investeringarna för med sig positiva effekter på övriga branscher.

– Förutom etableringen i sig självt lotsar vi alltid till lokala tjänster och det innebär att vi får en tillväxt också i tjänsteföretagen, säger Gun-Marie Östedt-Axelsson som är projektledare på handelskammaren i Värmland.

I Värmland har nu 73 mindre holländska företag etablerat sig. Framför allt är det företag inom turismnäringen men också inom it och handel.

Lockas av den orörda naturen
Enligt handelskammaren i Värmland lockas många holländare av den orörda naturen, och nu försöker man genom olika projekt att locka även belgare, engelsmän och tyskar att flytta till Värmland.

För värmlänningarna själva innebär investeringarna att glesbygden kan leva kvar, säger Gun-Marie Östedt-Axelsson.

– Många av de här holländarna och de små holländska företagen finns i dag i Hagfors och i Munkfors, och det här betyder att man får en tillväxt, inte bara när det gäller nya företag. Man får till exempel nya kommuninvånare och nya barn till skolor, som kanske tidigare varit hotade av nedläggning men som nu istället får bygga ut. Lanthandeln får nya kunder och kan leva kvar, så det här betyder oerhört mycket, säger Gun-Marie Östedt-Axelsson.

Sara Hägg
sara.hagg@sr.se