FN ökar den diplomatiska aktiviteten

I FN ökar nu den diplomatiska aktiviteten för att få slut på striderna i Libanon och Israel. Diskussionen har börjat om en resolution som slutgiltigt ska få slut på striderna.

Rice uppmanade på måndagen FN att enas om en resolution den här veckan, en resolution som ska innebära en långfristig lösning på konflikten och hon förutspådde att striderna skulle kunna vara slut inom maximalt en vecka.

Men innan en resolution kan antas kommer det att krävas ett mycket omfattande diplomatiskt arbete och det finns många stötestenar, vilket redan visat sig.

Möte inställt
FN-chefen Kofi Annan skulle på måndagen ha lett ett möte där man skulle ha dragit upp planerna för den internationella styrka som är tänkt att placeras ut i södra Libanon, men det mötet avblåstes i sista stund eftersom det råder sådan stor oklarhet vad styrkan ska göra.

FN:s säkerhetsråd beslutade på måndagen att förlänga den nuvarande internationella fredsstyrkan Unifils mandat i Libanon med en månad för att få mer tid att diskutera bildandet av den nya internationella styrkan.

Det är en fråga diplomaterna måste lösa, till exempel om styrkan ska sättas in först efter att en fredsuppgörelse är nådd eller aktivt medverka till att få slut på striderna.

Det är avhängigt vilka länder som kan tänkas delta, men det antas allmänt att Frankrike har bäst förutsättningar att leda styrkan.

Frankrike har lagt fram förslag
Frankrike har tagit initiativet och redan lagt fram ett förslag som diskuteras, men även USA kommer naturligtvis att ha sina synpunkter.

Hittills har USA stoppat alla försök att få ett omedelbart slut på stridigheterna. Men tragedin i Qana har ändrat de politiska förutsättningarna så trycket har ökat på säkerhetsrådet att verkligen gör något och möjligtvis får det också USA att söka en snabb lösning.

Även om president Bush på måndagen upprepade den amerikanska hållningen, att det som gäller är en långsiktig lösning.

Sten Sjöström, Washington
sten.sjostrom@sr.se