FN uppmanar Iran att avbryta anrikning

I skuggan av Libanonkrisen har FN:s säkerhetsråd uppmanat Iran att inom en månad avbryta allt arbete som har att göra med anrikning av uran. Om så inte sker kan det bli aktuellt med sanktioner mot Iran.

Säkerhetsrådet har de senaste tre veckorna varit indragna i hittills ganska fruktlösa förhandlingar om striderna i Libanon och Israel.

Men om man i Teheran räknade med att det skulle göra rådet oförmöget att ta upp Irans kärnteknikprogram så räknade man fel.

När det gällde Iran var rådet också i stort sett ense. Med bara Qatar mot ålade säkerhetsrådet Iran att senast den 31 augusti ha avbrutit allt arbete på att anrika uran, annars riskerar Iran att utsättas för, som det heter, lämpliga åtgärder.

Det kan, men måste inte innebära, sanktioner av olika slag. Däremot kan militära åtgärder inte komma på fråga.

Flerårig konflikt
Konflikten med Iran om landets kärnteknikprogram har pågått under många år och det här är första gången som säkerhetsrådet utfärdar en juridiskt bindande resolution. Från Irans sida avvisade man den omedelbart.

– Irans fredliga kärnkraftsprogram utgör inget hot och därför är det obefogat att ta upp den frågan i säkerhetsrådet, sa Irans FN-ambassadör Javad Zarif.

I många västländer befarar man att Irans anrikning bara är en täckmantel för att bygga kärnvapen eftersom anrikat uran kan användas till att framställa atombomber.

I Iran säger man alltså att det bara handlar om civil kärnkraft och att man enligt icke-spridningsavtalet har all rätt att ägna sig åt anrikning av uran.

Kontroll över Hizbollah
Från amerikansk sida framförs ofta misstanken att det är Iran som provocerat fram konflikten i Libanon och Israel.

Iran har, hävdas det, kontroll över Hizbollah och syftet skulle vara att vända bort intresset från Irans kärnprogram. Men nu har alltså FN ändå samlat sig till en resolution och som alla stormakter inklusive Ryssland och Kina står bakom, även om de tolkar resolutionen något annorlunda än USA.

Resolutionen i säkerhetsrådet är piskan. Tidigare i somras erbjöd stormakterna Iran en rad bland annat ekonomiska och teknologiska morötter för att få landet att avstå från anrikningen.

Iran har ännu inte reagerat utan sagt att svaret kommer först den 22 augusti.

Sten Sjöström, Washington
sten.sjostrom@sr.se