Marknadsförsäljare svåra att kontrollera

Nu i sommartider pågår många marknader runt om i Sverige. Men Skatteverket har problem med att kontrollera att affärsidkarna i marknadsstånd betalar skatter och moms.

Problemet beror framför allt på att det många gånger saknas kassaapparater i stånden och att det ibland saknas registrering om vem eller vilka som står bakom verksamheterna.

– Det är kontanthantering mellan privatpersoner som inte har avdragsrätt och en företagare. Det är generellt sett svårigheter när det gäller kontanthandel, säger Berit Öqvist som arbetar på Skattemyndighetens analysenhet.

Skatteverket kan inte bedöma hur mycket skatteintäkter som försvinner i marknadsstånd och i kommersen på sommarfestivaler som just nu pågår runt om i landet.

Svårt med kontanthandel
Det finns heller inte tillräckligt med resurser att kontrollera den här typen av verksamhet. Kontanthandel är svår att kontrollera.

På Skattemyndigheten har man dock försökt att ställa krav på att de som bedriver affärsverksamhet ska ha en kassaapparat för att kunna följa upp att moms och skatt betalas av näringsidkaren.

Men det är svårt att göra det när det gäller marknadshandel och torghandel, säger Berit Öqvist på Skattemyndigheten.

– Det är svårt. Det är inte så vanligt att man har certifierade kassaapparater i just de verksamheterna. Men det är också väsentligt att det finns en registrering, att företagen syns, säger hon.

Kontroll på turistorter
Med att företagen syns menar man på Skattemyndigheten att den som är ansvarig för marknadsplatsen har kontroll på vilka som sätter upp stånd där de bedriver olika former av försäljning.

För att se till att detta efterlevs genomför Skatteverket kontroller främst på stora turistorter som till exempel Öland, Gotland och på Västkusten med förhoppning om att på så sätt komma åt dem som inte betalar skatt eller moms.

– Vi blir effektivare med de här metoderna. Vi kan kontrollera att man har kassaapparat eller är registrerad. Det är ett effektivare sätt än att gå igenom de enskilda näringsidkarnas bokföring, säger Berit Öqvist.

Jonas Engmark
jonas.engmark@sr.se