Befarad utrotad fjäril hittad i Halland

En ginstfjäril som befarats vara utrotad har hittats i Halland igen. Det är Ginstguldmalens larver som upptäckts vid Mästocka ljunghed. (SR Halland)