RFSL-projekt ska minska fördomar

Svenska lärare är dåliga på att hantera frågor om sexuell läggning och homofobi, det visar en undersökning som presenteras på tisdagen. I Norrland satsar man nu på att ge eleverna mer information.

Som Ekot berättade på morgonen uppger 92 procent av de tillfrågade lärarna att de inte fått utbildning i de här frågorna.

Men i Norrland så kommer i alla fall eleverna i högstadiet och gymnasiet att få mer information.

Fredrik Nilsson är projektledare för RFSL-nords nya projekt ”Ett bättre HBT-Norrland”.

– Vi är väl just i uppstartsfasen, vi kommer att börja aktivt om någon vecka då vi kommer att synas på skolorna i september, säger Fredrik Nilsson.

Vad är viktigt, vad kommer ni att säga till ungdomarna?

– Det handlar mer om att skapa en känsla av att vi inte är så farliga, få bort lite fördomar. Visa positiva förebilder för de unga HBT-personer som finns ute i skolorna, för många elever är ju faktiskt inte hetero.

– Att de också får en positiv förebild, att kunna känna att jag kan också vara öppen. Det är mest det som det handlar om att avdramatisera det hela lite, säger Fredrik Nilsson

Projektet ”ett bättre HBT Norrland” är unikt för Sverige. Ingen informationskampanj i den här omfattningen har tidigare gjorts för högstadie - och  gymnasieungdomar i de här frågorna.

RFSL Nord har aldrig heller fått ett större bidrag, 6miljoner kronor fördelade på tre år, den största delen kommer från allmänna arvsfonden, men även ungdomsstyrelsen har skjutit till pengar.

Att lärare är dåliga på att informera om HBT-frågor håller systrarna Josefin och Petra Silverberg ska snart börja gymnasiet i Luleå.

– Ja för då skulle det kännas som att det var mer accepterat, nu är det som att man inte pratar om det, man snackar inte om det alls och då känns det väl inte så accepterat

Jon Hedström, P3 nyheter
jon.hedstrom@sr.se