Nyregistrering av miljöbilar ökar

Antalet nyregistrerade miljöbilar i juli ökade med nästan 400 procent jämfört med juli förra året. Hittills i år har nybilsregistreringen ökat med 374 procent jämfört med samma period i fjol. Ökningen gäller främst Stockholm.

Det säger Bil Swedens vd Bertil Moldén.

– Man har sluppit trängselavgifter, man har kunnat få boendeparkering vilket är bra för individen och detta sammantaget har ju gjort att framför allt i Stockholm har antalet miljöbilar ökat.

– Göteborg har också fri boendeparkering där har det ökat. I Malmö kan vi däremot inte se samma klara trend, säger Bertil Moldén.

Ökning i Stockholm
Bertil Moldén, vd för intresseorganisationen Bil Sweden, säger att det har registrerats ungefär dubbelt så många miljöbilar i Stockholm som i Göteborg.

Bil Sweden definierar miljöbil som bilar som drivs helt eller delvis med alternativa drivmedel eller el, samt bensin- och dieseldrivna bilar av miljöklass 2005 med låga koldioxidutsläpp och där dieselbilarna har partikelfilter.

I år har det hittills sålts ungefär 21 000 miljöbilar, vilket är en uppgång med 374 procent. I juli registrerades cirka 2400 miljöbilar.

Lite mer än var tionde nyregistrerad bil är en miljöbil. Siffran gäller både för juli och för försäljningen hittills i år.

Saab 9-5 populär
Bland miljöbilarna är det etanolbilar som har ökat mest. Den bil som har den överlägset största försäljningen av miljöbilar är Saab 9-5 BioPower. Hittills i år har 6000 sådana Saabbilar nyregistrerats av totalt cirka 21000 nyregistrerade miljöbilar.

– Deras 9-5:a är en riktigt stor bil som passar tjänstebilsåkaren, så man kan enkelt säga att Saab själv med 9-5:an nästan har en tredjedel av miljöbilsmarknaden och det beroende på att de har en stor kombibil som är tjänstebilsåkarens favorit.

– Sverige är ju exceptionellt när det gäller att åka stora kombibilar och där är just nu Saab 9-5-kombi den enda som fyller de krav som tjänstebilsåkaren har, säger Bertil Moldén

Det är inte bara försäljningen av miljöbilar som ökat, utan det gör även försäljningen totalt av nya personbilar. Det säljs också fler dieselbilar. Nästan var femte bil som säljs är en dieselbil.

 

Marie Hansson
marie.hansson@sr.se