Amnesty reagerar på visumavslag

Många libaneser som ansöker om visum för att hälsa på släktingar i Sverige riskerar att få avslag. Anledningen är att Migrationsverket tror att många har för avsikt att vilja stanna i landet permanent. Ett argument som nu fått bland annat Amnesty att reagera.

– Vi tror inte att de kommer att åka hem, som situationen är, säger Kennet Fluor, avdelningschef på Migrationsverket.

Kaotiska förhållanden
Fler hundra libaneser har eller är på väg att ansöka om visum till Sverige. Kaotiska förhållanden vid konsulatet i Beirut gör att man ännu inte vet hur många som vill fly till hit, men uppskattningar visar på många hundra människor.

I Damaskus, dit många hänvisas, sökte 100 personer visum under juni och juli, 65 av dem har beviljats inresa till Sverige.

För att kunna ansöka om asyl krävs det att personen är på plats i Sverige. Men en visumansökan går inte igenom om personen uppger förhoppning om uppehållstillstånd som skäl och många skriver därför att de i första hand ska hälsa på släktingar.

– Visum är ett besökstillstånd och inte till för att bosätta sig i Sverige. Man kan ju inte visera in någon som vill söka asyl, säger Kennet Fluor.

Amnesty reagerar
På människorättsorganisationen Amnesty reagerar man på att de som tvingas fly från krig inte har laglig möjlighet att ta sig till ett annat land för att söka asyl.

– De som vill söka asyl måste få möjlighet att göra det, de måste få en möjlighet att lagligt ta sig ut ur landet, säger Maria Bexelius, Amnesty.

Vad kommer det annars att innebära?

– Det innebär ju att de antingen tvingas stanna kvar och att en del där kan riskera kränkningar av sina mänskliga rättigheter eller också så kan det innebära att de försöker ta sig på andra sätt till Europa och även till Sverige på olagligt vis och de kan riskera sina liv, säger Maria Bexelius.

Lotta Myhrén
lotta.myhren@sr.se