Japansk teknik varnar för jordbävning

Idag startade Japan världens första varningssystem för jordbävningar. Tanken är att kraftverk, sjukhus och andra platser ska förvarnas. Men varningen kommer i bästa fall bara 20 sekunder före jordskalvet.