Castro på bättringsvägen

Kubas ledare Fidel Castros hälsotillstånd uppges vara stabilt efter att han genomgått en magoperation. Enligt ett uttalande som lästes upp i Kubansk TV är Castro vid gott mod och mår bra.

Castro, som om några dagar fyller 80 år har tillfälligt lämnat över sin maktbefogenheter till sin lillebror, den 75-årige Raul Castro.