LRF vill starta bondeuppror

Lantbruksorganisationen LRF Sydost vill dra igång ett lokalt bondeuppror mot byråkratin kring EU:s så kallade produktionsplatsnummer, skriver Smålandsposten.

Organisationen kommer att uppmana bönderna att bombardera Jordbruksverket i Jönköping med individuella dispensansökningar om att slippa att skriftligt meddela verket varje gång delar av en kreatursbesättning flyttas från ett bete till ett annat.