HD tar inte upp Högsbymålet

Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd i det uppmärksammade Högsbymordet. Därmed står Hovrättens dom fast mot den 18-åring som dömts till fyra års sluten ungdomsvård och utvisning på livstid. (SR Kalmar)