Försäljning av nikotinläkemedel ökar

Försäljningen av nikotinläkemedel fortsätter att öka, visar siffror från Apoteket. Under första halvåret 2006 sålde Apoteket totalt nästan tolv miljoner dygnsdoser, en ökning med nära tre procent jämfört med samma period förra året.

Enligt en undersökning som letts från Akademiska sjukhuset i Uppsala har antalet rökare minskat, från 34 procent till 28.

Samtidigt har antalet snusare ökat kraftigt de senaste åren och i dag snusar en miljon svenskar.