Torr sommar drabbar lantbrukare

Den varma sommaren kommer att innebära sämre skördar än normalt, och för många lantbrukare kan det bli ekonomiskt kännbart. Den senaste veckans regn på många håll kom för sent för att rädda situationen.

Staffan Rudenstam som har en frukt och bärodling i Gisebo utanför Huskvarna ser sina svarta vinbär torka bort.

– Här ser du en gren som är väldigt förtorkad. Det är skrumpna bär och vissna löv. I de här bären är det ren torrsubstans. De är inte saftspända någonting, säger han.

Det är framför allt värmen som gått hårt åt Staffan Rudenstams svarta vinbär, som till skillnad mot hans övriga odlingar inte är konstbevattnade.

Ekonomiskt avbräck
I rad efter rad hänger torkade bär på buskarna, och årets skörd som kommer igång om någon vecka kommer bli den sämsta han varit med om, med ett stort ekonomiskt avbräck som följd.

– Jag har inte varit med om ett sådant här år där så stora delar inte kommer att skördas på grund av att det är förtorkat, säger Staffan Rudenstam.

Även övriga lantbruk i större delen av Sverige drabbas hårt av den torra sommaren med sämre skördar än vanligt på många håll. Värst är situationen på Gotland och i östra Skåne.

Regnet kom för sent
Det regn som fallit den senaste veckan hjälper inte mycket eftersom det kommer så sent, enligt Albin Gunnarsson på Latmännen. Han tror att det kan bli ekonomiskt kännbart för många lantbrukare.

– Den risken är ganska stor, särskilt i de hårdast drabbade områdena, säger han. 

Mikael Magnusson har en gård med 50 mjölkkor i Botarp utanför Huskvarna. Hans vall, alltså gräset som används till foder åt djuren kommer inte räcka utan han tvingas köpa in för att klara vintern.

– Det är givetvis ett avbräck. Men det har varit torrår förr och man hoppas att det löser sig på något vis, säger han. 

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se