Svartarbete allt vanligare i Sverige

Svartarbete förekommer allt oftare i Sverige. En kart-läggning som Skatteverket publicerar på onsdagen visar att svartarbetet uppgår till över 100 miljarder per år.

Sverige ligger därmed i toppskiktet bland europeiska länder när det gäller svartarbete. Merparten av svartarbetet i Sverige, cirka 80 procent, handlar om dolda arbetsinkomster inom småföretag.

– När vi har jämfört med studier som har gjorts tidigare så visar det sig att det är mer utbrett. Fler svarar att man arbetar och anlitar svart arbetskraft idag. Även om det kanske rör sig om små belopp, under tusenlappen, säger Jan-Erik Bäckman på Skatteverket.

Över EU-genomsnittet
Enligt Skatteverkets undersökning så har över 30 procent av svenskarna under den senaste femårsperioden köpt varor eller tjänster svart. Det kan jämföras med ett EU-genomsnitt på 24 procent.

Gemensamt för de länder som har mest andel svartjobb är att de har ett högt skattetryck. Svartarbetandet är mest utbrett bland studerande och värnpliktiga.

– Det kan vara en kombination av att det är svårt på arbetsmarknaden och att reglerna är sådana att mycket av det vi gör inom vänkretsen, hjälper varandra, är beskattningsbart arbete. I vår undersökning har vi också definierat det som svartarbete, säger Jan Erik Bäckman på Skatteverket.

Oförtjänt dåligt rykte
Enligt rapporten så står småföretag för de största svarta affärerna. Johan Kreicberg på Företagarna är kritisk till de uppgifterna.

– För det första är det inte egenföretagarna som står för huvuddelen av det här. Tyvärr är det så att Skatteverket har gjort en grov förenkling där man räknar allting som anställda gör på fritiden som företagarinkomster.

– Så är det säker. Regelverket är så att ingenting är undantaget utan alla arbeten ska beskattas, säger Jan Erik Bäckman på Skatteverket.

Johan Kreicberg tycker att småföretagarna för oförtjänt dåligt rykte i och med rapporten.

– Det blir en väldigt negativ klang och man tror att alla företagare fuskar. Men det är lång ifrån så, säger han.

Jonas Engmark
jonas.engmark@sr.se