RFSL: Dåligt stöd vid våld i samkönade relationer

RFSL, riksförbundet för sexuellt likaberättigande, menar att kommunernas stöd till homo- och bisexuella som blivit misshandlade av sin partner är dåligt. Det är väl en lågprioriterad fråga, säger RFSL:s förbundsordförande.

Men även staten gör skillnad på vilka som har rätt till hjälp, och idag är det svårt att överhuvudtaget få hjälp om du lever i en bi- eller homosexuell relation och blir misshandlad.

– Det stöd som finns det är det som RFSL: s kuratorer kan erbjuda, annars finns det väldigt lite, säger Sören Andersson, förbundsordförande i RFSL.

En brottsofferjour i landet
RFSL: s brottsofferjour är idag den enda i Sverige som riktar sig till homo- och bisexuella. Men de kan inte få det bidrag från socialstyrelsen som till exempel kvinnojourer får, eftersom villkoret är att jouren ska ”motverka våld mot kvinnor” och RFSL vänder sig till både män och kvinnor.

– Det är väl en lågprioriterad fråga. Den täckning som man fått till den enda jouren som går till hbt-brottsoffer. Det täcker ju knappt en heltidstjänst, säger Sören Andersson.

Ger bra stöd
Ansvarige ministern Morgan Johansson är på semester och vill inte svara på några frågor. Men hans pressekreterare hänvisar till Carina Ohlsson som är riksdagsledamot för socialdemokraterna. Hon har svårt att förstå varför RFSL:s jour inte kan få stöd från Socialstyrelsen.

– Det är anmärkningsvärt att de inte har fått pengar. De ger bra stöd och hjälp till de brottsoffer som de möter och då tycker jag verkligen att den verksamheten ska vara bidragsgrundande. Där behöver det ske en förändring, säger Carina Ohlsson.

Lagstiftningen gör skillnad
Men lagstiftningen gör också skillnad på människor utifrån sexuell läggning. Kvinnofridslagen, från 1999, gör till exempel skillnad på det våld en man utsätter en kvinna för i en heterosexuell relation och det våld som förekommer i en samkönad relation.

– Det kan ju signalera att när det är en kvinna som blir misshandlad av en annan kvinna så tolkas det våldet som olikt och det kan också signalera att det inte är lika allvarligt. Det kan också hända att man måste se över lagstiftningen, säger Carina Ohlsson.

Jonas Ahlman
jonas.ahlman@sr.se