Olika bedömningar av kommuners möjligheter att ta emot flyktingar

Kommunerna gör en helt annan bedömning av hur många flyktingar deras bostadsmarknad och arbetsmarknad klarar av att integrera än vad Integrationsverket gör, vilket skapar stora problem.

Det är nu stora problem att hitta kommuner som kan ta emot bland annat de flyktingar som nu har fått uppehållstillstånd i och med den så kallade flyktingamnestin som riksdagen enades om i vintras.

Integrationsverket har skrivit till 226 kommuner som skulle kunna ta emot fler flyktingar än vad de gör i dag, enligt integrationsverkets beräkningar.

En tredjedel svarar nej
Men av de 170 kommuner som har svarat säger en tredjedel blankt nej till att ta emot fler flyktingar.

De övriga som har svarat kan tänka sig att ta emot fler flyktingar, men i många fall ett lägre antal än vad Integrationsverket vill placera ut.

Just i år väntas nämligen omkring 30 000 personer få uppehållstillstånd i Sverige, och det är en kraftig ökning jämfört med tidigare.

Nya regler antogs i vintras
Till stor del beror det på de nya regler som riksdagen antog i vintras, enligt vilka de så kallade gömda flyktingarna ska få en ny asylprövning.

Men kommunerna tycker alltså att deras bostadsmarknad och arbetsmarknad inte kan integrera så många.

Hittills har kommunerna utlovat platser åt hälften.

”En självklarhet att vi ställer upp”
Kungälv har erbjudit sig att ta emot fler flyktingar i år, totalt femtio stycken. Integrationsverket ville att Kungälv skulle ta emot 116 i år, men det går inte säger socialdemokratiska kommunalrådet Miguel Odhner.

– Det är ju en självklarhet att vi som kommun solidariskt ska ställa upp. Här har tiotusentals människor gömt sig i kyrkor och i källare, och två tredjedelar av dem har fått lov att stanna nu.
– Då måste vi, liksom alla andra, försöka hjälpas åt för att de här människorna inte ska förstöras på förläggningar, säger Miguel Odhner.

Enligt Integrationsverkets kalkyl vill de att ni ska kunna ta emot flera, men det kan ni inte?

– De hade önskat att vi skulle ta emot 116 nya svenskar varje år, men det klarar inte vi. Vi har 4000 i bostadskö, vi är den näst mest populära kommunen i regionen att flytta till. Och vi bygger jättemycket, så att vi kan ta femtio per år, och det anstränger vi oss för att försöka klara nu, säger Miguel Odhner.

Kungsbacka kan inte emot alls
En annan kommun vid västkusten, Kungsbacka, kan inte ta emot några flyktingar alls i år. Kenneth Nilsson, folkpartist, är kommunalråd där.

– Det som fördes fram i diskussionerna i kommunstyrelsen, det var att det är bostadsbrist. Det har vi haft i ett antal år, vi har inte hunnit bygga ifatt ännu, säger han.

Så det är helt enkelt svårt att få rum någonstans?

– Det är det, vi är ju i Kungsbacka en starkt växande kommun, de senaste åren har invånarantalet ökat med ungefär tusen personer varje år. För närvarande är det totalt sett 5000 i bostadskö, säger Kenneth Nilsson, kommunalråd i Kungsbacka.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se

Victoria Gaunitz, research
victoria.gaunitz@sr.se