Osäkra arbetsvillkor inom turistnäringen

Trots att turistnäringen är en av de branscher som går bäst i Sverige är situationen för de anställda inte alltid lika ljus. Hotell- och restauranganställda som arbetar inom turistnäringen arbetar ofta under osäkra anställningsförhållanden och har låga löner.

– Och så ser man att det växer så det knakar, hotallbeläggningen ökar i hela landet, och så har våra medlemmar kvar samma gamla otrygghet, samma gamla daglönarsystem, säger Ella Niia, ordförande på Hotell och Restaurangfacket.

Trots att de går bra för turistnäringen i Sverige så har inte de som arbetar inom turistnäringen fått det bättre enligt Hotell- och restaurangfacket.

Obsestämda anställningsförhållanden
Det handlar ofta om lösa anställningsförhållanden på obestämd tid och minimilöner i hotell- och restaurangbranschen.

Ella Niia, ordförande i Hotell och restaurangfacket, berättar att det inte så sällan förekommer att arbetare får provjobba utan lön i hopp om att få en fast anställning.

– De får provjobba. Sedan säger arbetsgivaren att du får inte fortsätta, och sedan har de inte fått någon lön, säger hon.

– Ett företag, ett väldigt stort företag, medlem av en arbetsgivarorganisation, hade de provjobbare och bara de som fick anställning, fick lön.

Nu vill Hotell- och restaurangfacket se en bättring från arbetsgivarna sida i en bransch som går allt bättre.

Arbetsgivarna: inget utrymme för lönehöjningar
Mats Hulth är ordförande i Sveriges Hotell och restaurangföretagare och han håller inte med om att det finns utrymme för några lönehöjningar. Han pekar istället på att turistnäringen gör det möjligt att anställa fler personer inom hotell- och restaurangbranschen.

– För det första är det ju en mycket låg lönsamhet inom besöksnäringsbranschen, i hotell- och restaurangbranschen är det mycket små marginaler. Och det som händer nu, som är positivt, är att man kan anställa fler människor, på hel och deltid. Det är väl det som är det mest påtagliga resultatet av att det blåser medvind.

”Folk vill ha lösa anställningar”
När det gäller anställningsavtalen så säger Mats Hulth att de som jobbar i branschen ofta vill ha lösa anställningsavtal och att branschen är ett bra sätt att komma in på arbetsmarknaden för många unga.

Men att det förekommer gratisarbete och att det saknas kollektivavtal gäller inte de företag som är anslutna till Sveriges hotell och restaurangägare. 

– Näe, våra företag ska följa kollektivavtalet och kollektivavtalet medger inte att man jobbar gratis, säger han.

Jonas Engmark
jonas.engmark@sr.se