Fler regler för företag

Trots regeringens ambition att minska byråkratin för företagen, så ökar istället antalet nya regler. Ekot kunde i måndags avslöja att för företagen år 2004 nästan 6 miljarder kronor bara för att hantera arbetsrättslagen.

Regeringens ambition att minska reglerna har alltså misslyckats, det visar nya opublicerade uppgifter från intresseorganisationen Näringslivets regelnämnd.

– De viktigaste resultaten i rapporten visar att reglerna ökar, börderna för företagen ökar i vartannat nytt regelförslag från regeringen och riksdagen. Det är alltså en tydlig och dyr regelinflation, säger Jens Hedström, vd på Näringslivets regelnämnd.

1000 nya regler
Under den senaste mandatperioden har cirka 1 000 nya regler eller regelförändringar införts för företagen.

I mer än hälften av fallen innebär alltså de nya reglerna ökat krångel för företagen, samtidigt som mindre än en femtedel av reglerna innebär förenklingar.

Regeringen vill minska reglerna
Regelbördan har alltså ökat betydligt under mandatperioden, och det är tvärtemot regeringens uttalade ambitioner.

Statliga Nutek, verket för Näringslivsutveckling, utreder nu vad alla dessa regler kostar på olika lagområden.

På de fem områden som hittills har undersökts, uppgår kostnaden för företagen till nästan 18 miljarder kronor per år.

Nuteks mätningar ska ligga till grund för framtida mål för regelförenklingar.

Östros avvaktar Nuteks utredning
Näringsminister Tomas Östros är inte imponerad av Regelnämndens utredning, som visar att regeringen har misslyckats med att minska regelbördan, utan han föredrar att tala om Nuteks pågående mätningar:

– Andra undersökningar kan ge pusselbitar eller indikationer eller visa på en viss riktning, men den säger inte helhetssanningen. Det är ju därför vi från regeringens sida har gett Nutek i uppdrag att faktiskt arbeta med att mäta den totala kostnaden för ett företag.

Micael Kallin
micael.kallin@sr.se