Organiserade ligor bakom kopparstölder

Nu ska den svarta ekonomin bakom metallstölderna granskas. I Västra Götaland har polisen nyligen inlett ett samarbete med Ekobrottsmyndigheten, Tull- och Skatteverket för att komma åt den omfattande svarthandeln med stulna metaller.
(SR Göteborg)