Nytt test kan förutsäga demens

Ett nytt test som kan förutsäga risken för att drabbas av demens, har tagits fram av svenska och finska forskare.

I det senaste numret av tidskriften Lancet Neurology presenterar man ett så kallat scoringtest som ger möjlighet att bedöma framtidsutsikterna för medelålders personer.

Tidigare har utbildningsnivå pekats ut som en riskfaktor, och att människor med låg utbildning oftare drabbas av demens.

Men de nya rönen visar att högt blodtryck, höga kolesterolvärden, övervikt och mycket stillasittande också kan resultera i demens senare i livet.

Testet bygger på studier av 1 409 personer i östra Finland i åldrarna 65-79 år vars utbildning, vikt, längd och blodtryck, samt livsstil kontrollerades under 1970- och 1980-talen, när personerna var i 50-årsåldern.