Oenighet kring patientsäkerheten

Elva personer har avlidit i väntan på hjärtoperation vid Karolinska universitetssjukhuset. Men Inger Ros, socialdemokratiskt sjukvårdslandstingsråd i Stockholms landsting, säger att sjukhuset inte slagit larm om att resursbristen hotar patientsäkerheten.

Redan i maj begärde sjukhuset mer pengar för att klara verksamheten.

– För att kunna korta ner köerna ordentligt och för att klara av hela vården för både hjärt- och lung- samt kärlsjuka patienter skulle vi behöva ett tillskott på cirka 20 miljoner kronor i år.

– Men för år 2007 har vi räknat ut att vi skulle behöva 50 till 60 miljoner kronor, säger Olof Nyquist är vikarierande sjukhuschef och divisionschef på Thoraxkärldivisionen vid Karolinska Universitetssjukhuset,

Kände inte till läget
I torsdags sade Inger Ros, socialdemokratiskt sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, att hon inte kände till det allvarliga läget på thoraxkliniken.

Men i redan mitten av maj skickade sjukhusdirektören Cecilia Schelin Seidegård en skrivelse till landstingets biträdande landstingsdirektören och beställardirektör Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Ekot har tagit del av skrivelsen och i denna står det klart och tydligt att resurserna är för små. För att klara vården begär Thorax och kärldivisionen ytterligare 70 miljoner kronor under 2006 och 2007.

– Det kommer in tusentals skrivelser till mina tjänstemän, inte i någon skrivelse ställd till mig eller mina tjänstemän har det framgått att patientsäkerheten är hotad. Däremot känner jag självklart till att sjukvården behöver mer resurser, och det är därför vi har tillskjutit mer resurser, säger Inger Roos

Du säger att man inte fått signaler om att patientsäkerheten är hotad, men om man säger att man inte klarar sitt uppdrag utan mer pengar, är det inte en signal som gör att man borde höra sig för om vad det är för risker?

– Två saker, det ena är patientsäkerheten, och det är ingen som har berättat att det uppdraget är hotat. Men för att vi ska kunna ta om hand om fler patienter, för man får inte glömma att det är fler patienter som kommer till sjukvården, så behövs det tillskjutas ytterligare resurser och det är självklart att jag känner till det, säger Inger Roos.

250 miljoner till sjukvården
I juni beslutade landstinget att skjuta till 250 miljoner kronor till sjukvården, varav 70 miljoner kronor ska gå till att klara vårdgarantin.

Inger Ros lovar att en del av dessa pengar kommer att gå till hjärtoperationer men hur mycket är oklart.

Divisionschefen Olof Nyquist säger att man inte kommer att klara hjärtsjukvården utan tillskottet på 70 miljoner kronor.

Sara Pramsten
sara.pramsten@sr.se