Populära garantier svåra löften att hålla

Inför valet nästa månad har flera politiska partier börjat använda begreppet garanti. Kristdemokraterna till exempel säger att valmanifestet är ett garantibevis. Statsvetaren Peter Esaiasson är kritisk.

– Det är väldigt svårt att utfärda garantier som verkligen håller. När man synar dem närmare är det lite grand som när man köper begagnade bilar, det finstilta är det intressanta, säger Peter Esaiasson.

De politiska partierna vill numera gå ett steg längre än att enbart lova förbättringar. Nu vill man dessutom garantera att förbättringarna kommer att genomföras.

”De vet att folk inte litar på deras löften”

Folkpartiet vill garantera rehabilitering till alla sjukskrivna. De vill också garantera att alla funktionshindrade ska få de hjälpmedel de behöver.

Kristdemokraterna å sin sida vill garantera att alla gamla ska få en värdig vård i äldreomsorgen. Att det utlovas så många garantier kan bero på den utbredda misstron mot politiker, enligt Peter Esaiasson.

– Det är ett uttryck för att partierna vet om att väljarna inte litar på deras löften. Då försöker de binda sig själva vid masten och säga att de garanterar att det ska bli på det här sättet, säger han.

De borgerliga ivriga att ge garantier

Socialdemokraterna föreslår också garantier, men det är de borgerliga partierna som är mest ivriga att garantera.

– Man delar den här skepticismen mot vad politikerna står för, som många medborgare har. Därför vill man visa att man inte är som andra politiker, man garanterar att det man lovar ska genomföras.

– Från socialdemokratiskt håll har man en mer grundläggande positiv inställning till politik i allmänhet, och en mer förtroendefull inställning till vad politiker kan åstadkomma, säger Peter Esaiasson.

Det är väldigt få garantier som är tydligt finansierade. Partierna har också svårt att precisera vilka sanktioner det kan bli frågan om för de kommuner eller landsting som skulle bryta mot en garanti.

Kristdemokraternas vice ordförande Maria Larsson ser inga problem med det.

– Det är upp till varje kommun att utforma det system man vill ha, säger Maria Larsson.

Folkpartiets skolgarantier kritiseras

Folkpartiet vill garantera att alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna när de gått ut grundskolan. Det är ett löfte som får kritik av Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz.

– Garantier hit och garantier dit. Det här spelar bara roll om det är så att läraren ges befogenheter att sätta in de resurser som behövs, säger hon.

Folkpartiets skolpolitiske talesman Jan Björklund tillbakavisar kritiken, och menar att den borgerliga alliansen har lovat mer pengar till skolan.

– Ingen politiker kan garantera att alla elever ska lära sig allting, men vad man kan garantera är att om eleven inte kan en viss sak vid ett visst tillfälle ska det utfalla en viss hjälp och stöd till den eleven, säger Jan Björklund.

Helena Gunnarsson
helena.gunnarsson@sr.se