Generaler varnar för inbördeskrig i Irak

Två av USA: s högsta militärer uttalade på torsdagen för första gången offentligt att Irak kan vara på väg mot ett regelrätt inbördeskrig.

Uttalandena kom under en utfrågning med försvarsministern Donald Rumsfeld och generalerna Peter Pace och John Abizaid inför den amerikanska senatens försvarsutskott.

Våldet mellan olika befolkningsgrupper i Irak är som värst, särskilt i Bagdad.

– Om våldet inte tar slut, kan Irak vara på väg mot ett inbördeskrig, sa general John Abizaid, som har det högsta ansvaret för de amerikanska trupperna i Irak. General Peter Pace höll med.

– Jag skulle tro att det finns en möjlighet att situationen i Irak utvecklas mot ett inbördeskrig. Men det behöver inte bli ett faktum, sa Pace.

Med tanke på att general Pace är USA: s allra högsta befälhavare, motsvarande Sveriges ÖB, har hans ord stor tyngd, även om Pace i nästa andetag underströk att han för sin del inte ser det som sannolikt att det blir inbördeskrig.

Regeringen i Irak sitter fortfarande vid makten och det gör det osannolikt att det blir inbördeskrig, enligt general Pace.

Det är första gången som amerikanska militärer öppnar för möjligheten av ett inbördeskrig i Irak. Frågan är om det blir inbördeskrig? Eller rent av - pågår det redan ett inbördeskrig i Irak?

Detta har varit något av kärnan i debatten mellan regeringen och dess kritiker under de senaste månaderna. Generalernas försiktiga offentliga farhågor under interpellationen i senaten har redan gett nytt liv åt den debatten.

Carlos Garat, New York
carlos.garat@sr.se