Borgerliga kommuner höjer skatten mer

Under den gångna mandatperioden har kommunalskatterna stigit, och borgerligt styrda kommuner har höjt sina skatter mer än vänsterkommuner, det visar en sammanställning som Ekot gjort.

Vallentuna kommun har höjt skatten näst mest i landet.

– Det fanns inget alternativ. Vi hade varit tvungna att göra oerhört stora neddragningar, så stora att man hade varit tvungen att minska kvaliteten och det ville vi inte göra, säger Sten-Åke Adlivankin, moderat kommunalråd i Vallentuna.

Under de senaste fyra åren har kommunalskatterna stigit i snitt med 28 öre per beskattningsbar hundralapp. Borgerligt styrda kommuner har höjt sina skatter mer, med 39 öre, medan vänsterstyrda bara höjt med 21 öre.

Tillväxt kostar pengar
Moderaternas skattepolitiska talesman Lennart Hedquist menar att borgerliga kommuner i många fall höjer skatterna av samma orsak.

– Ofta beroende på att det är tillväxtkommuner och tillväxt kostar pengar. Bland annat tillväxt av skattekraft som tas om hand av utjämningssystemet, säger Lennart Hedquist.

I genomsnittet i landet är kommunalskatten 21 kronor och 47 öre, då är landstingsskatten inte medräknad. Borgerligt styrda kommuner har i genomsnitt 85 öre lägre skatt än vänsterstyrda.

Högst skatt har Dals-Ed med 23:79. Solna ligger lägst drygt sex kronor lägre, 17:58.

Borgerligt styrda kommuner höjer mer
De flesta av kommunerna med lägst skatt är borgerligt styrda. Men borgerligt styrda kommuner höjer alltså skatterna mer, så skatteskillnaderna mellan borgerligt styrda och vänsterkommuner minskar.

Enligt moderaterna är den främsta förklaringen att tillväxtkommuner straffas av skatteutjämningssystemet, som alltså tar pengar från rika kommuner och bidrar till kommuner som är fattiga.

Kommunminister Sven-Erik Österberg menar att förklaringen till att borgerliga kommuner höjer mer främst ligger i att invånarna vill ha mer service, men han medger att skatteutjämningssystemets utformning spelar roll.

– Skillnaden i skatt mellan kommuner ska bero på hur effektiv kommunen är och vilken servicegrad man vill ge sin befolkning. Det ska inte bero på hur mycket folk tjänar i kommun, säger Sven-Erik Österberg.

Lönar det sig att öka välståndet i kommunen med det skatteutjämningssystem som finns idag?

– Ja, absolut. Ökar du den egna skattekraften genom att du höjer den så ger det mer än att du sitter och väntar på en utjämning som ska komma.

Kristoffer Morén, i samarbete med Radio Stockholm
kristoffer.moren@sr.se

Research: Sandra Foresti
sandra.foresti@sr.se
Victoria Gaunitz
victoria.gaunitz@sr.se